Bảo Hiểm Cho Xe Hơi

0919 113 038

trinhautovietnam@gmail.com

Bảo Hiểm Cho Xe Hơi
16/03/2024 08:42 AM 56 Lượt xem

  I. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI BẢO HIỂM

  1/ Đối tượng bảo hiểm

  Là thiệt hại vật chất của xe xảy ra do những tai nạn bất ngờ ngoài sự kiểm soát của chủ xe trong những trường hợp cụ thể do quy tắc bảo hiểm quy định.

  2/ Phạm vi bảo hiểm

  1/ Bảo Việt chịu trách nhiệm bồi thường cho chủ xe những thiệt hại vật chất do thiên tai, tai nạn bất ngờ, không lường trước được trong những trường hợp sau:

  a/ Đâm va, lật, đổ, lệch trọng tâm, chìm, rơi toàn bộ xe; bị các vật thể khác rơi, va chạm vào; hành vi phá hại của người khác;

  b/ Hỏa hoạn, cháy, nổ;

  c/ Tai nạn bất khả kháng do thiên nhiên gây ra;

  d/ Mất toàn bộ xe do trộm, cướp.

  2/ Ngoài số tiền bồi thường, Bảo Việt còn bồi thường cho chủ xe những chi phí cần thiết và hợp lý theo thỏa thuận tại Hợp đồng bảo hiểm để thực hiện các công việc theo yêu cầu và chỉ dẫn của Bảo Việt khi xảy ra tổn thất (thuộc phạm vi bảo hiểm), bao gồm các chi phí:

  a/ Chi phí ngăn ngừa hạn chế tổn thất phát sinh thêm;

  b/ Chi phí cứu hộ và vận chuyển xe bị thiệt hại tới nơi sửa chữa gần nhất tối đa không vượt quá 10% số tiền bảo hiểm của xe đó.


   

  0